** ยินดีต้อนรับเข้าสู บทเรียนออนไลน์ วิชา : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4**

ครูผู้สอนครูผู้สอน : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง 

เมนูบทเรียน


ข่าวและประกาศ


ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ทดสอบระบบสำหรับการใช้งานส่วนของนักเรียน
2 ตุลาคม 2559, 7:58 น โดย ศศิพิมพ์ ด้วงคง
อ่านต่อ....  

สทศ.พร้อมสอบโอเน็ต 2560 เริ่ม 3 ก.พ.นี้
29 เมษายน 2018, 3:58 น. โดย
อ่านต่อ....  

รมช.ศธ. และผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2560
29 เมษายน 2018, 3:58 น. โดย
อ่านต่อ....  

แนะนำบทเรียน
1 ตุลาคม 2559, 7:58 น. โดย ศศิพิมพ์ ด้วงคง
อ่านต่อ....  

จำนวนผู้เเข้าใช้งาน
ตอนนี้ 1 คน

  นักเรียนทดสอบ ชั้น 2/1

ผู้เข้าใช้งานล่าสุด

นักเรียนทดสอบ ชั้น 2/1
เด็กชายเกษมสันต์ อักษรนำ ชั้น 2/1
เด็กชายจักรภัทร พันธรักษ์ ชั้น 2/1
เด็กชายเฉลิมชัย แจ้งจุล ชั้น 2/1
เด็กชายถิรเมธ นกเผือก ชั้น 2/1