** ยินดีต้อนรับเข้าสู บทเรียนออนไลน์ วิชา : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4**

ครูผู้สอนครูผู้สอน : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง 

เมนูบทเรียน


ข่าวและประกาศ


โดย ศศิพิมพ์ ด้วงคง 2 ตุลาคม 2559, 7:58 นชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ทดสอบระบบสำหรับการใช้งานส่วนของนักเรียน


ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าสู่หน้าผู้เรียน
ชื่อผู้ใช้ = student รหัสผ่าน = test1234


.