** ยินดีต้อนรับเข้าสู บทเรียนออนไลน์ วิชา : คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4**

ครูผู้สอนครูผู้สอน : นางศศิพิมพ์ ด้วงคง 

เมนูบทเรียน


ข่าวและประกาศ


โดย 29 เมษายน 2018, 3:58 น.สทศ.พร้อมสอบโอเน็ต 2560 เริ่ม 3 ก.พ.นี้


วันนี้( 29 ม.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สทศ.พร้อมที่จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 แล้ว โดย ป.6 สอบวันที่ 3 ก.พ. 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 25 มี.ค. 2561 ม.3 สอบวันที่ 3 – 4 ก.พ. 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มี.ค. 2561 และ ม.6 สอบวันที่ 3-4 มี.ค. 2561 ประกาศผลสอบวันที่ 3 เม.ย. 2561 ซึ่งการสอบในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมาคือ ป.6 และ ม.3 จะสอบเพียง 4 วิชาได้แก่วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ไม่สอบสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วน ม.6 ยังสอบ 5 วิชาเหมือนเดิม ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ในปีนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ยังเป็นผู้ออกข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของนักเรียน ป.6 ม.3 และ ม.6 ด้วย.